Poradnie specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji

przyjmuje lek. Piotr Bielenica – specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej.

Poradnia leczenia bólu

Przyjmują:
– lek. Piotr Bielenica – specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej.
– lek. Bulat Tuyakov – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
– psycholog kliniczny mgr Anna Maria Szumińska

Poradnia Poradnia neurologiczna

przyjmuje lek. Piotr Bielenica – specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej.

Świadczenia w poradniach: neurologicznej i leczenia bólu udzielane są odpłatne, natomiast w poradni rehabilitacji – odpłatnie oraz w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.